top of page

Th 6, 22 thg 9

|

Quận 3

LADY NIGHT - WED - FREE COCKTAIL & LUCKY DRAW BLOON

𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐂𝐨𝐜𝐤𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐀𝐥𝐥 𝐋𝐚𝐝𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐮𝐜𝐤𝐲 𝐃𝐫𝐚𝐰 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐧 🎈

Không có bán vé
Xem các sự kiện khác
LADY NIGHT - WED - FREE COCKTAIL & LUCKY DRAW BLOON
LADY NIGHT - WED - FREE COCKTAIL & LUCKY DRAW BLOON

Thời gian & Địa điểm

19:00 22 thg 9, 2023 – 3:00 17 thg 12, 2023

Quận 3, 51 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page